Sở hữu nhiều đôi giày là chuyện nhỏ nhưng để đôi giày của mình được đẹp hơn là điều ít ai có thể biết đến. Và cách thắt dây giày đẹp cũng là một nghệ thuật vậy hãy để chuyenthoitrang giúp các bạn làm điều đó nhé!

I. Cách thắt dây giày đẹp 3 lỗ

1. Kiểu Bow Tie

 • Bước 1: Bắt đầu thẳng vào bên ngoài (phần màu xám) và thông qua các khoen đáy.
 • Bước 2: Đối với các số lẻ lỗ giày thì bắt đầu thẳng vào bên (màu xanh) và ẩn ngoài các lỗ nhỏ phía dưới.
 • Bước 3: Ở mỗi cặp dây đeo, xen kẽ giữa một chéo ở bên ngoài và bộ dây đeo cao hơn tiếp theo học chạy thẳng lên bên trong và ra ngoài qua bộ dây giày cao hơn tiếp theo.
 • Bước 4: Lặp đi lặp lại cho đến khi lên đỉnh và thắt dây như thường.
Cách thắt dây giày đẹp 3 lỗ
Thắt dây giày 3 lỗ kiểu BowTie

2. Kiểu Winter Solstice

 • Bước 1: Bắt đầu xỏ dây thẳng vào bên trong (phần màu xám) và ra ngoài qua các lỗ nhỏ phía dưới.
 • Bước 2: Cho cả 2 đầu dây xỏ qua từng lỗ đến đỉnh giày.
 • Bước 3: Buộc dây như bình thường.
Cách thắt dây giày đẹp 3 lỗ
Cách xỏ dây giày 3 lỗ kiểu Winter Solstice

3. Kiểu Shoe Shop

 • Bước 1: Bắt đầu ở bên ngoài (phần màu xám) và qua các lỗ nhỏ phía dưới.
 • Bước 2: Đầu bên trái (màu xanh) chạy suốt từ trong ra ngoài qua lỗ gắn trên cùng bên phải.
 • Bước 3: Đầu dây bên phải (màu vàng) chạy chéo lên và sang trái bên trong, sau đó đi thẳng ra bên ngoài. lặp đi lặp lại khi lên đến đỉnh.

 

Cách thắt dây giày đẹp 3 lỗ
Cách buộc dây giày 3 lỗ kiểu Shoe Shop

II. Cách thắt dây giày đẹp 4 lỗ

1. Cách thắt dây giày kiểu Gap

 • Bước 1: Bắt đầu xỏ vào bên trong (phần màu xám) và ra ngoài các lỗ nhỏ.
 • Bước 2: Ở mỗi cặp dây giày, bắt chéo hai đầu lên các lỗ liền kề. Lặp đi lặp lại cho đến khi các đầu nằm dưới mắt cá chân.
 • Bước 3: Các đầu được chạy thẳng lên hai bên để đặt khoen cao hơn, tạo lên khoảng cách.
 • Bước 4: Bắt đầu từ phía trên khu vực mắt cá chân, tiếp tục bắt chéo cho đến khi lên đỉnh và thắt dây.
Cách thắt dây giày đẹp 4 lỗ
Cách thắt dây giày kiểu Gap

2. Cách thắt dây giày kiểu Twistie

 • Bước 1: Bắt đầu xỏ vào bên trong (phần màu xám) và ra ngoài các lỗ nhỏ.
 • Bước 2: Ở mỗi đầu dây, các đầu được tạo một vòng xoắn hoàn chỉnh ở giữa giày trước khi tiếp tục sang các lỗ hai bên.
 • Bước 3: Các đầu được đưa vào bên dưới và ra ngoài bộ dây để xỏ lên các lỗ cao hơn.
 • Bước 4: Lặp lại cho đến khi lên đỉnh và thắt dây như bình thường.
Cách thắt dây giày đẹp 4 lỗ
Cách thắt dây giày kiểu Twistie

3. Cách thắt dây giày kiểu One Handed

 • Bước 1: Bắt đầu bằng lấy một đầu dây ngắn hơn một chút và thắt nút ở trên đỉnh đôi giày.
 • Bước 2: Đưa đầu dây không thắt nút vào bên trong lỗ gắn trên cùng bên phải và kéo qua cho đến khi dừng lại với nút thắt khít vào lỗ gắn.
 • Bước 3: Rồi xỏ dây vàng đi chéo xuống như hình cầu thang.
 • Bước 4: Phần cuối (màu xanh) có thể nhét vào viền để giữ nó không bị dẫm lên.
Cách thắt dây giày đẹp 4 lỗ
Cách xỏ dây giày kiểu One Handed

4. Cắt thắt dây giày kiểu Waffle

 • Bước 1: Bắt đầu xỏ dây vào bên trong (phần màu xám) và đi ra ngoài các lỗ nhỏ.
 • Bước 2: Vượt qua các đầu dây bên ngoài và đưa vào lỗ số 3 bỏ qua 1 lỗ
 • Bước 3: Chảy cả 2 đầu xuống lỗ 2 .
 • Bước 4: Tiếp tục 2 hàng ở bên ngoài, một hàng trở lại bên trong, lặp đi lặp lại cho đến khi lên đến đỉnh.
Cách thắt dây giày đẹp 4 lỗ
Cách thắt kiểu Waffle

III. Cách thắt dây giày đẹp 5 lỗ

1. Cách thắt dây giày 5 nút hàng ngang

 • Bước 1: Luồn thẳng dây qua lỗ xỏ hàng ngang đầu tiên (xỏ từ trên xuống dưới).
 • Bước 2: Luồn phần dây bên trái vào lỗ xỏ ngay kế ở hàng thứ 2 (xỏ vào bên trong), đưa phần dây xỏ qua lỗ đối diện (xỏ ở bên ngoài).
 • Bước 3: Cả 2 phần dây đều được kéo thẳng xuống dưới, bỏ qua 1 lỗ xỏ và xỏ vào lỗ cùng hàng. (phần dây vàng xỏ trước, dây xanh xỏ sau).
 • Bước 4: Đưa cả 2 phần đây xỏ vào lỗ đối diện (xỏ ở bên ngoài vào).
 • Bước 5: Luồn phần dây xanh xuống dưới, xỏ qua lỗ xỏ hàng thứ 5 ở phía đối diện (xỏ từ trong ra).
 • Bước 6: Luồn phần dây vàng xuống dưới, bỏ qua 1 lỗ xỏ, xỏ vào lỗ hàng thứ 5 ngay kế phía dưới (xỏ từ trong ra).
 • Bước 7: Buộc thắt nút dây lại.
Cách thắt dây giày đẹp 5 lỗ
Cách thắt dây giày theo hướng nằm ngang

2. Cách xỏ dây giày 5 lỗ kiểu mạng nhện

 • Bước 1: Bắt đầu ở lỗ xỏ hàng thứ 2. Xỏ hai phần dây từ trong ra ngoài sao cho phần dây còn lại nằm phía ngoài giày.
 • Bước 2: Xỏ phần dây bên trái lên lỗ xỏ kế bên hàng thứ 1, xỏ phần dây bên phải lên lỗ xỏ kế bên hàng thứ 1.
 • Bước 3: Xỏ phần dây bên phải (màu vàng) vào lỗ xỏ hàng thứ 3 ở phía đối diện, làm tương tự với phần dây bên trái (màu xanh).
 • Bước 4: Đưa phần dây màu xanh lồng qua lỗ dây ở hàng trên, kéo xuống lỗ đối diện ở hàng thứ 4, làm tương tự với phần dây màu vàng.
 • Bước 5: Làm tiếp Bước 4 thêm một lần nữa.
 • Bước 6: Xỏ 2 dây lên lỗ xỏ cuối cùng và thắt nút.
Cách thắt dây giày đẹp 5 lỗ
Cách xỏ giày theo kiểu mạng nhện

3. Cách thắt dây giày 5 lỗ hình ngôi sao

 • Bước 1: Bắt đầu ở lỗ xỏ hàng thứ 3. Xỏ hai phần dây từ ngoài vào trong sao cho phần dây còn lại nằm ở phía trong giày.
 • Bước 2: Kéo phần dây bên trái (màu xanh) lên trên, xỏ vào lỗ xỏ cùng bên ở hàng thứ 1. Xỏ phần dây chéo qua lỗ thứ 3 ở phía đối diện.
 • Bước 3: Tiếp tục xỏ phần dây đó vào lỗ cùng bên ở hàng 1. Luồn phía dưới sợi dây chéo để xỏ vào lỗ thứ 3 ở phía đối diện.
 • Bước 4: Tiếp tục xỏ sợi dây qua lỗ thứ 4 kế bên (xỏ ở bên trong), rồi xỏ ngang sang lỗ đối diện.
 • Bước 5: Xỏ dây vào lỗ thứ 5 (xỏ từ trong ra).
 • Bước 6: Phần dây bên phải (màu vàng) từ lỗ xỏ thứ 3 qua lỗ thứ 1 rồi vắt chéo sang lỗ thứ 1 phía đối diện (như hình).
 • Bước 7: Kéo phần dây màu vàng xỏ vào lỗ thứ 5 (xỏ từ trong ra).
 • Bước 8: Buộc thắt nút và hoàn thiện.
Cách thắt dây giày đẹp 5 lỗ
Cách thắt dây giày hình ngôi sao

IV. Cách thắt dây giày đẹp 6 lỗ

1. Cách thắt dây giày đẹp 6 lỗ kiểu Criss – Cross

 • Bước 1: Xỏ dây giày qua 2 lỗ ở dưới cùng hàng ngang sao cho phần dây giày bên dưới tạo thành một góc vuông với giày. Phần dây giày vẫn nằm bên trong lỗ xỏ nhưng phần cuối sợi dây phải nằm bên ngoài. Điều chỉnh để 2 phía dây giày có chiều dài bằng nhau.
 • Bước 2: Xỏ dây giày bên trái vào lỗ thứ 2 bên phải theo chiều từ trong ra ngoài.
 • Bước 3: Tiếp tục thực hiện như vậy cho đến khi xỏ hết các lỗ giày là xong. Tuy đơn giản và đẹp song cách thắt dây giày 6 lỗ này có nhược điểm là dễ khiến giày bị nhăn.
Cách thắt dây giày đẹp 6 lỗ
Cách thắt dây giày kiểu Criss – Cross

2. Cách thắt dây giày đẹp 6 lỗ kiểu song song

 • Bước 1: Chia dây giày làm 2 phần với độ dài là xanh và vàng
 • Bước 2: Dây xanh sẽ chỉ xỏ lỗ đầu đến lỗ cuối để buộc
 • Bước 3: Dây vàng để xỏ vắt ngang sao cho dấu được đoạn dây nối từ lỗ dưới lên lỗ trên.
Cách thắt dây giày đẹp 6 lỗ
Cách thắt dây giày đẹp kiểu song song

3. Cách thắt dây giày đẹp 6 lỗ mắt cáo:

 • Bước 1: Chia đoạn giày làm 2 phần bằng nhau là xanh và đỏ
 • Bước 2: Xỏ chéo đối xứng 2 dây lên lỗ thứ 3 (từ trên xuống) rồi về ô thứ 2 (từ dưới lên) và lên lỗ trên cùng thắt nơ
 • Bước 3: Cuối cùng thắt nơ
Cách thắt dây giày đẹp 6 lỗ
Cách thắt dầy mắt cáo

4. Cách thắt kiểu Cascade

 • Bước 1: Bắt đầu với dây giày được đưa qua lỗ gắn phía dưới bên trái, với đầu bên trong (màu xanh) ngắn hơn nhiều so với đầu bên ngoài (màu vàng).
 • Bước 2: Đầu bên trong (màu xanh) chạy suốt từ trong ra ngoài qua lỗ gắn trên cùng bên trái.
 • Bước 3: Đầu bên ngoài (màu vàng) chạy ngang qua bên ngoài và được hướng về phía trước khi đưa vào lỗ gần phía dưới bên phải.
 • Bước 4: Đầu bên phải (màu vàng) chạy thẳng lên trong và ngoài lỗ gắn cao hơn tiếp theo, sau đó vòng dưới hàng đỉnh trước đó.
 • Bước 5: Đầu bên phải (màu vàng) một lần nữa đặt ở phải bên phải trước khi tiếp tục đi qua giày và vào lỗ gắn liền kề.
 • Bước 6: Tiếp tục đi giày, luân phiên chạy thẳng lên phía trong hoặc ngang ở bên ngoài và vòng dưới hàng đã đạt đỉnh trước đó.
 • Bước 7: Trên giày có số lượng cặp mắt nhỏ lẻ, kết thúc bằng một đường chéo ở bên trong để nổi lên qua lỗ gắn trên cùng bên phải.
Cách thắt dây giày đẹp 6 lỗ
Cách thắt dây giày kiều Cascade

5. Cách thắt dây giày kiểu Escher

 • Bước 1: Bắt đầu thẳng vào bên trong (phần màu xám) và ra ngoài các lỗ nhỏ. Điều chỉnh dây cho bên trái dài hơn bên phải một chút.
 • Bước 2: Đầu dây xanh chạy chéo và lên đến lỗ 3 ở bên ngoài, sau đó đi thẳng xuống bên trong và ra ngoài qua lỗ số 2.
 • Bước 3: Dây xanh chạy dượng chéo nhảy thêm 3 lỗ ở bên ngoài, sau đó đi thẳng xuống bên trong và ra ngoài qua lỗ gắn bên dưới. Lặp lại đến đỉnh giày.
 • Bước 4: Dây màu vàng xuyên qua các lỗ còn lại cho lên đến đỉnh.
Cách thắt dây giày đẹp 6 lỗ
Kiểu thắt dây giày Escher

V. Cách thắt dây giày đẹp 7 lỗ

1. Kiểu Cyclone Fence ( Hàng rào lốc xoáy)

 • Bước 1: Bắt đầu với dây giày được đưa qua lỗ gần phía dưới bên trái, với dây bên trong (màu xanh) ngắn hơn nhiều so với dây màu vàng.
 • Bước 2: Đầu bên trong (màu xanh) chạy suốt tự trong ra ngoài qua lỗ gắn trên cùng bên trái.
 • Bước 3: Dây màu vàng chạy ngang qua bên ngoài và được hướng về phía bên phải trước khi đưa  vào lỗ gắn phía dưới bên phải.
 • Bước 4: Dây màu vàng chạy thẳng lên trong và ngoài qua lỗ gắn có hơn, sau đó vòng dưới hàng đỉnh trước đó.
 • Bước 5: Dây màu vàng tiếp tục nàng qua giày và được hướng về phía bên trái trước khi đưa vào lỗ liền kề.
 • Bước 6: Tiếp tục như vậy, luân phiên chạy thẳng lên phía trong  hoặc ngang ở bên ngoài và vòng dưới hàng đã đạt đỉnh trước đó.
 • Bước 7: Trên giày có số lượng cặp mắt nhỏ lẻ, kết thúc bằng một đường chéo ở bên trong để nổi lên qua lỗ gắn trên cùng bên phải.
Cách thắt dây giày đẹp 7 lỗ
Buộc giày 7 lỗ kiểu hàng rào lốc xoáy

2. Kiểu Quick Tight (Viền chặt)

 • Bước 1: Bắt đầu thẳng ở bên ngoài (phần màu xám) và qua cả hai khoen dưới.
 • Bước 2: Dây màu xanh chạy theo đường chéo ở bên trong và bên ngoài qua lỗ gắn giữa bên phải, sau đó tiếp tục đi thẳng ra bên ngoài và qua lỗ gắn giữa bên trái.
 • Bước 3: Dây màu xanh sau đó ngoằn ngoèo qua các lỗ nhỏ cao hơn còn lại, một lần nữa chạy theo đường chéo bên trong và thẳng qua bên ngoài, cho đến khi nó xuất hiện qua lỗ gắn trên cùng bên phải.
 • Bước 4: Dây màu vàng tương tự ngoằn ngoèo qua các lỗ nhỏ phía dưới bên phải của giày, phản chiếu dây màu xanh.
 • Bước 5: Sau khi đến giữa giày, dây màu vàng chạy chéo ở bên trong và ra ngoài qua lỗ gắn trên cùng bên trái.
Cách thắt dây giày đẹp 7 lỗ
Cách thắt dây giày 7 lỗ kiểu viền chặt

3. Kiểu Lattice (Lưới)

 • Bước 1: Bắt đầu thẳng vào bên trong (phần màu xám) và ra ngoài qua các lỗ nhỏ phía dưới.
 • Bước 2: Vượt qua các đầu ở bên ngoài và xỏ vào lỗ thứ 3 ( bổ qua 2 lỗ).
 • Bước 3: Chạy cả 2 đầu dây thẳng lên phía trong và ngoài lên lỗ tiếp theo.
 • Bước 4: Vượt qua đầu dây ở bên ngoài và đưa nó lỗ thứ 3 (bỏ qua 2 lỗ).
 • Bước 5: Chạy cả 2 đầu dây thẳng lên phía trong và ngoài lỗ tiếp theo.
 • Bước 6: Vượt qua các đầu ở bên ngoài và đưa vào qua bộ dây 3 hàng cao hơn (bỏ qua 2 hàng).
 • Bước 7: Vượt qua các đầu ở bên trong và đưa ra ngoài qua các lỗ nhỏ trên cùng.​​
Cách thắt dây giày đẹp 7 lỗ
Cách buộc giày 7 lỗ kiểu lưới

VI. Một số lưu ý khi thắt dây giày

 • Tại nút thắt cuối cùng phải để 2 phần đầu dây bằng nhau.
 • Không thắt nơ và buộc nút quá chặt, dễ khiến đôi giày bị dúm khi cử động sẽ gây khó chịu.
 • Không thắt dây quá lỏng hoặc bị ngược vì dễ tuột không đảm bảo độ an toàn cho chân và trông rất mất thẩm mỹ.
 • Cách cột dây giày thể thao đúng cách sẽ khiến đôi giày trở nên đẹp và phong cách hơn.
 • Đặc biệt, với mỗi cầu thủ bóng đá cần buộc dây giày thật chắc chắn, tốt hơn hết là buộc dây giày giấu dây. Như vậy, sẽ cố định form giày và chân không để giày bị tuột và có thể duy trì đôi chân thoải mái trong suốt cuộc đấu.
 • Nên sử dụng dây phù hợp với màu sắc của đôi giày
 • Hãy thường xuyên thay đổi cách buộc dây giày
 • Hạn chế để dây giày bị xoăn khi buộc
 • Vệ sinh dây giày sạch sẽ

Bài viết trên đây đã được chuyenthoitrang hướng dẫn mô tả các chi tiết cách thắt dây giày để giúp những đôi giày bạn đang sở hữu trở nên đẹp hơn. Nếu bạn thấy hay thì hãy chia sẻ đến người thân và bạn bè của mình để cùng nhau tạo ra một phong cách riêng theo sở thích, tự tin và thoải mái khi mang đôi giày của mình. Chúc bạn thành công!